Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів з дотриманням таких умов:
за строком дії кредитного договору:
- кредити з терміном погашення до 12 місяців (включно);
- кредити з терміном погашення понад 12 місяців;

за цільовим призначенням:

- комерційні кредити;
- кредити, надані на ведення фермерських господарств;
- кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;
- споживчі кредити, у тому числі кредити на інші потреби


за режимами сплати процентів і основної суми кредиту:
- кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
- кредит зі щомісячною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
- кредит зі щомісячною сплатою процентів і щомісячною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість місяців користування кредитом При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

- кредит із щомісячною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користуваня кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшуються, а питомавага суми кредиту зростає.

- кредит із щомісячною сплатою процентів і щомісячною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість місяців користування кредитом. При цьому, нарахуваня і сплата процентів проводиться на початкову суму кредиту.

за видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:
- порука;

- застава


за методами надання основної суми кредиту:
- кредити, що видаються однією сумою.

- кредити що видаються частинами (траншами)

 

Кредитна спілка залучає внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки із застосуванням наступних умов:

За способом виплати процентів:
- з виплатою процентів помісячно;


За строками внесення внеску (вкладу):
- строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок

- внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу 


За режимом довнесення суми внеску (вкладу) протягом дії договору:

- без права довнесення частини суми внеску (вкладу);

- з правом довнесення частини суми внеску (вкладу);

 

За режимом зняття частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору:

- без права зняття частини суми внеску (вкладу);
- з правом зняття частини суми внеску (вкладу);